now on 6-11-2011 for sale now in Hungary

Detalji o vozilu

Povijesna perspektiva: Opel Olympia Rekord P-1 god. proizvedeno 1958. Vozilo u potpunosti obnovljeno s originalnim dijelovima. Opel Rekord P I je vozilo obojeno po zadnjoj američkoj modi; u dva tona. Prednje i zadnje vjetrobransko staklo zadiru prema sredini vozila. Ovo vozilo je nosilo nadimak "radnički Buick" (Bauern-Buick". Proizvodio se u tri varijante: dvoja vrata, troja vrata (karavan), i četvora vrata. Ovakvu kombinaciju boje imao je model koji se radio samo za švicarsko tržište i imao je još oznaku "ascona". Odbojnici i zadnja svjetla kopirana su sa američkog modela Chevrolet Bel air. Pogonski dio ima mjenjačku kutiju sa 3 brzine, koje su potpuno sinhronizirane. Cijena je davne 1958 bila 6380 DM.
Vozilo je kupljeno od vlasnika iz Varaždina 1985 godine koji ga je kupio 1965. godine, također od Varaždinca koji je bio prvi vlasnik od 1958.
Godine 1985. započela je restauracija Opela. 1986 vozilo je obnovljeno 95%. Odlazak vlasnika na terenski rad i nedostatak zaustavljaju restauraciju. Dolaze ratne godine, osnutak obitelji i drugi prioriteti u prvi plan. Opel onako obnovljen čeka bolja vremena u suhoj i prozračnoj garaži do 2006 godine. Rad na obnovi počinje ponovo od samog početka u najsitnije detalje. Slijede sati, dani i mjeseci čišćenja, obnavljanja, pjeskarenja, poliranja, kromiranja te odlaska na sajmove u Austriju i Njemačku. Nešto nabave dijelova ide i preko e-bay-a (najskuplija varijanta). Taj postupak traje 9 mjeseci i za to vrijeme potrošeno je cca. 1200 radnih sati samo na Opela ne računajući put u Sloveniju (kromiranje), Austriju i Njemačku (rez. dijelovi). Potrošeno je i dosta nama milih eura. Slijede godine uživanja velikog uloženog truda sa jednom dobrom ekipom i to po Hrvatskoj , Sloveniji, Srbiji, Austriji. Od restauracije pa do danas Opel je prošao 4200 km. Ovo je sigurno jedan od bolje (ako ne i u samom vrhu) restaurirani Rekord P-1 na nivou Europe pa i šire, obzirom na krajniji rezultat restauracije. Prekrasan primjerak.

Translation to English

Historical perspective : Opel Olympia Rekord P-1 yr. Made 1958th The vehicle is fully restored with original parts. Opel Rekord PI is a vehicle painted in the last American fashion, in two tones. Front and rear windshield touching the center of the vehicle. This vehicle has been nicknamed "the workers 'Buick' (Bauern-Buick." Manufactured in three versions: two-door, three-door (sedan), and four doors. Such a combination of the colors had a model that worked only for the Swiss market and had even the label "Ascona". bumpers and rear lights are copied from the American model Chevrolet Bel Air. part of a drive gearbox, 3 speeds, which are completely synchronized. Price was back in 1958 was DM 6380. 
The vehicle was purchased by the owner of Varaždin 1985 years who had bought the 1965th year, also from Varazdin who was the first owner since 1958. 
In 1985th began the restoration of Opel. 1986 vehicle was restored 95%. The dog on the field work and the lack of stop restoration. Coming War, the founding family and other priorities in the foreground. Opel as refurbished waiting for better times in a dry and airy garage by 2006. Work on the reconstruction starts again from scratch in every detail. followed by hours, days and months of cleaning, restoring, sanding, polishing, and chroming going to fairs in Austria and Germany. Some parts procurement goes through e-Bay (najskuplija variant). This process takes nine months and during this time has been spent approx. 1200 hours just to Opel not counting time in Slovenia (chroming ), Austria and Germany (rez. parts). Spent a lot of us milih euros. The following year, enjoying a great effort with a good team and in Croatia, Slovenia, Serbia and Austria. The restoration to the present Opel has passed 4200 km . This is certainly one of the better (if not the top) restored Rekord P-1 level in Europe and beyond, given the krajniji result of restoration. A beautiful copy.

      

    

    

 

original add: http://www.oldtimeri.hr/katalog-vozila/item/148-opel-olympia-rekord-p-1

 

20-03-2007:

Croatia

 

    Hallo Arjan,
    gluckwunsch zu deiner ausgezeichneten informations Seite zu Rekord P1.
    Ich bin 48 jahre alt aus Kroatien.
    Mein rekord P1 ist seit 1982 in meine Besitzung.
    Ich sende dir Paar Fotos meines P1.   
 
    Viele grussen aus Kroatien!

    Ratimir

 

    Ich habe kein Bild in originallen Zustand. Ich sende dir ein paar Bilder nach dem ersten Restauration 1983.
    Von 1983. bis Janer 2006. Jahre, Auto war in garage ohne irgend einer uberlaufenden Kilometer.
    Nach dem  23  Jahren in Janner 2006. begann ich mit dem zweiten Restauration,
    die war im September 2006. fertig.
    Ich habe jeden tag 5 uhr gearbeitet.
    Auto war Schraube nach Schraube in am kleinstem Einzelheiten restauriert.

Nach restauration 1983
   

   moglichste neue Projekt
    

    Leider ich habe in Kroatien nur noch zwei Stucke gefindet
   
 

Home

 

This site contains only information of  Opel P1 models:  Opel Rekord or Olympia  end 1957 ,1958,1959,1960,1961. with a 1500cc or a 1700 cc engine and the opel 1200 cc model 1962.

counter old counter new