23 juni 2007

Panoramatreffen Horst  Nederland  
flyer download

  translation in:

Lokatie: Party- en sportcentre De Riet
Weltersweide 22 in Horst
tijd:    vanaf 12.00 uur

fotoalbum

rekord3.JPG we6050b.jpg

1958 kap 3.jpg 1959 kap 1.JPG

Panorama treffen in Horst bij Venlo
Rekord p1 en p2 Kapitein p1 en p2
Georganiseerd door de
(HOCN)
Evenementenkalender
Panorama-Treffen in Horst NL
speziell für Rekord P1 und P2 sowie Kapitän P1 und P2.
Organisiert vom Opel Club in den Niederlanden (HOCN)Veranstaltungskalender vom HOCN
ANWB routeplanner

plattegrond

Berechnen sie ihre Route auf www.falk.de
Sie benötigen die PLZ 5961 als Zieleingabe.
route beispiel
UITNODIGING VOOR HET EERSTE PANORAMATREFFEN VOOR DE VOLGENDE OPELMODELLEN:
OPEL REKORD P1 EN P2 BOUWJAREN 1957 T/M 1963
OPEL KAPITAN P1 EN P2 BOUWJAREN 1958 T/M 1963
 
DATUM:                                       ZATERDAG 23 JUNI 2007 VANAF 12.00 UUR

 

LOKATIE:        DANS EN PARTYCENTRUM ``DE RIET `` GELEGEN AAN DE WELTERSWEIDE 22 IN HORST ( L )
TE BEREIKEN ALS VOLGT:    RIJDEND OP DE  A 73 RICHTING VENLO OF KOMENDE VANAF VENLO AFSLAG  10 NEMEN
KOMENDE ONDERAAN GEMEENTE HORST AANHOUDEN ( GEEL OPEL BORD VOLGEN ) 
VOORBIJ 2E STOPLICHT RECHTSAF
OP DE ROTONDE DAARNA LINKSAF.EN DAN NA ONGEVEER 50 METER ZIET U AAN DE RECHTERKANT HET PARTYCENTRUM GENAAMD `DE RIET PARTYCENTRUM DE RIET 
 
 
WAT IS ER TE DOEN:
GEZELLIG SAMENZIJN MET DE EIGENAREN VAN BOVENGENOEMDE MODELLEN
EN HEN DE GELEGENHEID BIEDEN MET  ELKAAR VAN GEDACHTEN TE WISSELEN.
TEVENS KOFFERBAKVERKOOP VAN OVERTOLLIGE OF TE RUILEN ONDERDELEN.
AANWEZIGHEID VAN DE TYPERENT VOOR AL UW VRAGEN EN/OF SUGGESTIES  
OPROEP AAN DE PROFESSIONELE HANDELAREN TE KOMEN MET ONDERDELEN EN MET NIEUWE DELEN
MINIATUREN EN FOLDERS VAN DE BOVENGENOEMDE PANORAMA MODELLEN.
 
UITERAARD ZIJN ANDERE OPELLIEFHEBBERS VAN HARTE WELKOM , MAAR DE PANORAMA OPELS VOEREN DE BOVENTOON.  
TOT SLOT WILLEN WE EINDIGEN MET EEN GEMUTLICH SAMENZIJN WAARBIJ VOOR EEN KLEIN PRIJSJE EEN KOMPLETE MAALTIJD ZAL WORDEN AANGEBODEN. OPGAVE UITERLIJK OM 14.00 UUR BIJ DE ORGANISATIE.
IK WENS U ALLEN EEN GOEDE REIS EN IK ZIE U GAARNE OP ZATERDAG 23 JUNI 2007 OP BOVENGENOEMDE LOKATIE.AANVANG 12.00 UUR
NAMENS DE ORGANISATIE: FAM. VAN ROOIJEN, FAM. PAAL EN ADRIAAN ONRUST ( HOCN )

EINLADUNG FÜR DAS ERSTE PANORAMATREFFEN FÜR DiE NACHFOLGENDEN OPELMODELLE:
 OPEL REKORD P1 UND P2 der Jahre  1957 bis 1963
 KAPITAN P1 UND P2 der Jahre 1958 - 1963:
 Am 23. SAMSTAG JUNI 2007 ab 12.00 Uhr
 ORT: TANZ UND PARTY-ZENTRUM ``DE RIEt ``, AUF DER WELTERSWEIDE 22 IN HORST (L)
 

 Wie folgt zu erreichen: Fahren sie auf der A 73 RICHTUNG VENLO ODER KOMMEND VON VENLO Ausfahrt 10 nehmen. KOMMEN AN DER UNTEREN STADTBEZIRK HORST VERHAFTUNG (gelber OPEL Plakette folgen) VERGANGENES 2E VERKEHRSAMPEL RECHT AUF DE Kreisverkehr NACH DASS LEFTWARD. UND DANN, NACHDEM UNGEFÄHR 50 METER SEHEN, dass SIE AN DE RECHTEN SEITE DIE Parteienmitte `DE RIED ` Partei GENANNT HAT, zentriert DE RIED WAS ES SOLL GEMACHT WERDEN: SOZIALE VERSAMMLUNG MIT DE EIGENTÜMER LIEFERWAGEN OBENGENANNTEN MODELLEN UND IHNEN DE ANLASS ANGEBOT, MIT EINANDER LIEFERWAGEN GEDANKEN ZU ÄNDERN.

 

 AUCH KOFFERBAKVERKOOP LIEFERWAGEN ÜBERSCHUSS ODER TEILE UMZUTAUSCHEN. ANWESENHEIT LIEFERWAGEN DE Typinteresse FÜR IHRE GANZEN FRAGEN BZW. VORSCHLÄGE RUFEN AN DE BERUFLICHEN KAUFLEUTEN, MINIATUREN UND MERKBLATT LIEFERWAGEN DE MIT TEILEN ZU KOMMEN, UND MIT NEUEN TEILEN OBENGENANNTEN PANORAMEN MODELLEN. NATÜRLICH SEIN ANDERER OPELLIEFHEBBERS LIEFERWAGEN HERZ EMPFANG, ABER DE PANORAMA OPELS FÜHRT DE VORHERRSCHENDEN TON. BIS ENDEN WIR WOLLEN, BEENDEN wir MIT EINEM GEMUTLICH, der SAMMELT, DURCH DEN FÜR EINEN KLEINEN PREIS EINE KOMPLETE MAHLZEIT ANGEBOTEN WERDEN WIRD. AUSSAGE ERSCHEINUNG 14,00 STUNDE DURCH DE ORGANISATION. Ich WÜNSCHE IHNEN ALLES das EINE GUTE REISE UND ich SEHE MICH GERN am 23. SAMSTAG JUNI 2007 AUF OBENGENANNTEM ORT. BEGINN 12,00 STUNDE

INVITATION FOR THE FIRST PANORAMATREFFEN FOR DE NEXT OPELMODELLEN: OPEL REKORD P1 AND P2 building years 1957 T/M 1963 OPEL KAPITAN P1 AND P2 building years 1958 T/M 1963 DATE: SATURDAY 23 JUNE 2007 FROM 12.00 HOUR LOCATION: DANCE AND LAIN FOLLOWS party center ``DE REED `` TO REACH AT DE WELTERSWEIDE 22 IN HORST (Limburg) AS: RIDING ON DE A 73 DIRECTION VENLO OR COMING FROM VENLO REDUCTION 10 TAKE COMING AT THE BOTTOM MUNICIPALITY EYRIE ARREST (YELLOW OPEL PLATE FOLLOW) PAST 2E TRAFFIC LIGHT RIGHT ON DE TRAFFIC CIRCLE AFTER THAT LEFTWARD. AND THEN AFTER APPROXIMATELY 50 METERS SEE YOU AT DE
RIGHT-HAND SIDE THE party center NAMED `DE REED ` party center DE REED WHAT THERE IS TO BE DONE: SOCIAL GATHERING WITH DE OWNERS VAN ABOVE-MENTIONED MODELS AND THEM DE OCCASION OFFER TO CHANGE WITH EACH OTHER VAN THOUGHTS. ALSO sales  VAN SURPLUS OR TO EXCHANGE PARTS. PRESENCE VAN DE type interest FOR ALL YOUR QUESTIONS AND/OR SUGGESTIONS CALL AT DE PROFESSIONAL MERCHANTS TO COME MINIATURES AND LEAFLETS VAN DE WITH PARTS AND WITH NEW PARTS ABOVE-MENTIONED PANORAMA MODELS. NATURALLY ITS OTHER OPELfans  WELCOME, BUT DE PANORAMA OPELS LEAD DE DOMINANT TONE. UNTIL
ENDS WANT WE END WITH A GEMUTLICH GATHERING BY WHICH FOR A SMALL PRICE A KOMPLETE MEAL WILL BECOME OFFERED. STATEMENT APPEARANCE 14.00 HOUR BY DE ORGANIZATION. I WISH YOU ALL A GOOD TRIP AND I SEE YOURSELF GLADLY ON SATURDAY 23 JUNE 2007 ON ABOVE-MENTIONED LOCATION. INCEPTION 12.00 HOUR

 

 

 

Home

This site contains only information of  Opel P1 models:  Opel Rekord or Olympia  end 1957 ,1958,1959,1960,1961. with a 1500cc or a 1700 cc engine and the opel 1200 cc model 1962.

counter old counter new